• Tűzvédelmi előadó tanfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés: Tűzvédelmi előadó 
 • Tűzvédelmi előadó tanfolyam engedélyszáma: E- 000780/2014 
 • Tűzvédelmi előadó képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány 
 • Tűzvédelmi előadó tanfolyam OKJ száma: OKJ 5286110 
 • Tűzvédelmi előadó tanfolyam képzési idő: 300 óra 
 • Tűzvédelmi előadó képzés szerkezete: Elmélet 70%, Gyakorlat 30% 
 • Tűzvédelmi előadó tanfolyam díja:  
 • Tűzvédelmi előadó tanfolyam OKJ vizsga díja: 

A tűzvédelmi előadó tanfolyam elvégzésével a résztvevők képessé válnak: 

 • a területhez kapcsolódóan speciális információkat gyűjteni 
 • elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét 
 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást 
 • tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket 
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni 
 • gyakorlatokat szervezni és értékelni 
 • szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját 
 • ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni 
 • vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat 
 • kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel 
 • fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését 

Képzés Tartalma: 

 • Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit.
 • Elkészíti és naprakészen tartja a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását.
 • Azonosítja a főbb tűzveszélyeket. 
 • Meghatározza a tűzoltó készülékek, felszerelések fajtáját, számát, helyét.
 • Elvégzi a tűzterhelés meghatározását.
 • Meghatározza a tűzoltás, mentés feltételeit és figyelemmel kíséri azok biztosítását.
 • Számítással ellenőrzi a kiürítés feltételeit és figyelemmel kíséri a biztosítását.
 • Elkészíti és naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet.
 • Végzi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, továbbképzését és a tűzvédelmi tájékoztatást.
 • Segíti a létesítményi tűzoltók és a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítésért.
 • Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását.
 • Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában.
 • Felügyeli és segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját.
 • Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését.
 • Ellenőrzi a létesítmények területén a tűzvédelmi követelmények érvényesülését.
 • Ellenőrzi és nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket. 
 • Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre.
 • Hiányosság esetén megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
 • Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait.
 • Vezeti, készíti és kezeli a létesítmények tűzvédelmi iratait, nyilvántartásait.
 • Tervezi és szervezi az időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását.
 • Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi és tűzoltó szervekkel.
 • Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesítését. 
 • Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal. 
 • Együttműködik a helyi társ biztonsági szervezetekkel és valamennyi munkahely vezetőjével.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

Jelentkezz, hogy biztos legyen helyed a képzésen:

Telefon:  06-62/675-598   /  06-30/202-25-88
Email: info@profinyelvstudio.hu

DEXAM nyelvvizsgahely

DEXAM nyelvvizsgahely

Garanciáink

Nyelvvizsga garancia

Nálunk tanultál a kezdetektől? Részt vettél a felkészítőn is? Mégsem sikerült a nyelvvizsgád? Ne csüggedj! Amennyiben részt vettél a képzéseken, sikertelen nyelvvizsga esetén megismételheted az utolsó kurzust, mellyel lehetőséged van a tudás elmélyítésére.

Csoportos garancia

Amennyiben úgy érzed, hogy valamilyen okból az a csoport nem a megfelelő Számodra, úgy választhatsz másik csoportot.

Tanárgarancia

Minden tanárunk egyetemi végzettségű pedagógus, de amennyiben tanítási stílusa nem felelne meg Neked, úgy lehetőséget biztosítunk más tanárnál tovább tanulni.

Árgarancia

Az ország egyik legkedvezőbb árain tanulhatsz.

Vagyoni biztosíték garancia

A Profi Profil Nyelvstúdió Kft. 500.000.000 forintos vagyoni biztosítással rendelkezik így Önt anyagi kár sem érheti.


Szintfelmérés

Szintfelmérőnket nyugodt körülmények között töltheti ki irodánkban és akár azonnal is meg tudja az eredményét.

Tovább


Próbálja ki ingyen!

Nem biztos benne, hogy csoportos nyelvoktatáson szeretne szeretne részt venni?

Jöjjön el, nézze meg, próbálja ki és döntsön utána.

Póbálja ki