Nyelvvizsgára jelentkezés:
Jelentkezés
Tanuljon és nyelvvizsgázzon egy helyen!

A nyelvvizsga felkészítő tanfolyamainkat, DExam nyelvvizsgáztatói tanúsítvánnyal rendelkező tanáraink tartják, így biztosan lehet a profi felkészülésben!

Felvételi? Diploma? Nyelvi pótlék? Külföldi munka? PHD?

DExam a Debreceni Egyetem általános egynyelvű angol nyelvvizsgája

Mivel a DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintleírásaival, a DExam nyelvvizsga B2 szintje megfeleltethető a KER ajánlásokat követő B2 szintű hazai és külföldi nyelvvizsgákkal.

Miért jó a DExam nyelvvizsga?

 • mert államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt ad
 • kommunikatív, életszerű feladatokat használ
 • lehetővé teszi az egyéni érdeklődés kibontakozását
 • vizsgázóbarát

Mi nincs a DExam vizsgán?

 • fordítás
 • nyelvtani teszt
 • fölösleges stressz
Miből választhat a nyelvvizsgázó a DExam nyelvvizsgán?

MODULFELADATOK

A nyelvvizsgázó humán- vagy reálmodul feladatokon keresztül, érdeklődési körének megfelelően teheti próbára tudását.

VIZSGATÍPUSOK:

 • szóbeli
 • írásbeli
 • komplex (szóbeli+írásbeli)

IDŐBEOSZTÁS

 • szóbeli vizsga egy napon
 • komplex vizsga egy napon

VIZSGÁZÓTÁRS

A nyelvvizsga szóbeli (a nyelvvizsgázók beszédkészségét mérő) része páros vizsga, ahol a nyelvvizsgázók kiválaszthatják vizsgázótársaikat.

HUMÁN –VAGY REÁLMODUL

A DExam nyelvvizsga egyedi jellegzetessége a modulválasztás lehetősége. A modulfeladatok nem a nyelvvizsgázók tárgyi tudását mérik, mivel azok a vizsgázók szűkebb, vagy tágabb érdeklődési köréhez, esetleg szakterületéhez kötődnek. A humánmodul elsősorban a társadalomtudományok és a művészet iránt érdeklődő nyelvvizsgázók számára lehet szimpatikus választás, a reálmodult pedig a természettudományok és technika iránt érdeklődőknek ajánljuk. Az egyes vizsgarészeken a modulfeladatok száma különböző.

A VIZSGA FELÉPÍTÉSE

Szóbeli vizsga

Vizsgarész Feladattípus Idő
Beszédértés Hozzárendelés 30-35 perc
Kiegészítés
Többszörös feleletválasztás (3 lehetőségből)
Beszédkészség Kiselőadás 18-23 perc
Társalgás a vizsgáztatóval
Beszélgetés a vizsgázótárssal

A szóbeli nyelvvizsga abban ez esetben sikeres, ha a nyelvvizsgázó elér a maximálisan kapható 50 pontból 30-at, azaz 60%-ot, mégpedig úgy, hogy legalább 10 pontot, azaz 40%-ot szerez mind a beszédértés, mind pedig a beszédkészség vizsgarészen.

Írásbeli vizsga

Vizsgarész Feladattípus Idő
Írott szöveg értése és nyelvismeret Rövid választ igénylő kérdések 60 perc
Mondatrészleg visszahelyezése szövegbe
Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből
Íráskészség Levél 90 perc
Fogalmazás

Az írásbeli nyelvvizsga abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha a nyelvvizsgázó a maximálisan szerezhető 50 pontból elért 30 pontot, azaz 60%-ot, mégpedig úgy, hogy legalább 10 pontot, azaz 40% ért el mind az íráskészség, mind pedig az írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészen.

A nyelvvizsgán szótár használata nem megengedett.

Beszédértés

A hanganyagot a nyelvvizsgázó kétszer hallgathatja meg hangszórón keresztül. A vizsgarész három különböző témájú hanganyagot tartalmaz, amihez három különböző típusú feladat kapcsolódik:

 • hozzárendelés
 • kiegészítés
 • többszörös feleletválasztás (3 lehetőségből)

A három feladat 2 modulfeladatot és 1 általános témájú feladatot tartalmaz. A feladatokban a nyelvvizsgázó 1 pontot kap minden helyesen megválaszolt kérdésért. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont.

Beszédkészség

A DExam nyelvvizsga szóbeli része páros vizsga, ami azt jelenti, hogy két nyelvvizsgázó két vizsgáztató előtt vizsgázik. A nyelvvizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel szeretnének együtt vizsgázni.

A nyelvvizsga első része egy bemutatkozás, de ez nem számít bele a vizsgaeredménybe. A nyelvvizsga három feladata közül az első kettőt egyedül, a harmadikat pedig párban kell megoldaniuk a nyelvvizsgázóknak:

 • kiselőadás
 • társalgás a vizsgáztatóval
 • beszélgetés a vizsgázótárssal

A feladatok közül a kiselőadás modulfeladat, ehhez 10 perc felkészülési idő áll a nyelvvizsgázók rendelkezésére. Ezen feladat során a nyelvvizsgázónak egy általa kiválasztott szövegből kiindulva kell véleményét az adott kérdésről kifejtenie. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont.

Írott szöveg értése és nyelvismeret

A nyelvvizsga ezen része 4 különböző témájú szöveget tartalmaz, amelyhez 4 különböző típusú feladat tartozik:

 • rövid választ igénylő kérdések
 • mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
 • igaz/ hamis állítás
 • hiányos szöveg kiegészítése szókészletből/ 4 válaszlehetőségből

A négy feladatból 3 az írott szöveg értését, 1 pedig a nyelvismeretet méri. A vizsgarész 2 modulfeladatot és 2 általános témájú feladatot tartalmaz. A nyelvvizsgázó minden helyesen megválaszolt kérdésért 1 pontot kap. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont.

Íráskészség

Ez a nyelvvizsgarész két különböző műfajt képviselő feladatot tartalmaz:

 • baráti vagy hivatalos levél (pályázati, érdeklődő és panaszlevél)
 • fogalmazás (elbeszélő, leíró, véleménykifejtő)

Mindkét feladat szószám-terjedelme 120-150 szó. A vizsgarész összpontszáma 25 vizsgapont.

Nyelvvizsga mintafeladatok: https://www.dexam.hu/?p=p3_b2&l=hu

Nyelvvizsga témakörök: https://www.dexam.hu/?p=p1_tema&l=hu

Nyelvvizsga díjak: https://www.dexam.hu/?p=p2_vdi&l=hu

Nyelvvizsga naptár: https://www.dexam.hu/?p=p2_vid&l=hu

Nyelvvizsga felépítése: https://www.dexam.hu/?p=p1_dvf&l=hu

Nyelvvizsga sajátosságai: https://www.dexam.hu/?p=p1_dvs&l=hu

Nyelvvizsga értékelési rendszer: https://www.dexam.hu/?p=p1_dve&l=hu

DExam nyelvvizsga: https://www.dexam.hu/

Nyelviskolánk február óta várja mindazok jelentkezését, akik nyelvvizsgát kívánnak tenni.

Iskolánkban vállaljuk a nyelvvizsgára való felkészítést csoportos és egyéni tanfolyamokon valamint a nyelvvizsga lebonyolítását is. a felkészítő tanfolyamainkat magasan képzett nyelvtanáraink tartják. A nyelvvizsgáztatást, pedig DExam nyelvvizsgáztatói engedéllyel rendelkező oktatók bonyolítják le.

A nyelvvizsga felkészítő tanfolyamainkon a diákok tematikus formában gyakorolhatják és csiszolhatják meglévő tudásukat ellenőrzött formában. A DExam nyelvvizsga páros vizsga így lehetőség adódik vizsga partnert választani. Így már a nyelvvizsga előtt közösen tudnak ráhangolódni a feladatokra.

Az órákon gyakorlásra kerül minden, az írásbelin és szóbelin, előforduló feladat. Ez által rutint szerezve, mely előnyt jelent a nyelvvizsgán. A tanfolyam alatt folyamatos visszacsatolást kapnak diákjaink így tudják, mire kell erősíteni.

A DExam nyelvvizsga egyik különlegessége, hogy modult választhatnak a vizsgázók. A modulok: reál és humán. A felkészítő tanfolyam alatt ezt nyelvtanáraink figyelembe veszik ezért minden olyan feladat, ami nem általános az személyre szabott. Így biztosítva a megfelelő felkészülést.

A felkészítő órákon párokban dolgoznak a diákok ezzel is lehetőséget adva arra, hogy a párok szokták egymás stílusát, kiejtését, szövegalkotását. Az órákon a diákok meglévő nyelvi tudását írásban és szóban is fejlesztik a nyelvtanárok.

A Felnőttképzési Akreditáló Testület által felügyelt programunk és minőségpolitikai rendszerünk biztosíték az eredményes nyelvtanuláshoz.
DExam ,ECL, ORIGÓ, TELC, TÁRSALKODÓ, nyelvvizsgára felkészítés!

Képzési engedély száma: E-000780/2014/C001
Program akkreditációs lajtsromszám: PL-5536/002, PL-4043
Intézmény akkreditációs lajtsromszám: AL-2238
Nyilvántartási szám: 00423-2009

Alapfok B1 szórólap

Középfok B2 szórólap

Középfok C1 szórólap

DEXAM nyelvvizsgahely

DEXAM nyelvvizsgahely

Garanciáink

Nyelvvizsga garancia

Nálunk tanultál a kezdetektől? Részt vettél a felkészítőn is? Mégsem sikerült a nyelvvizsgád? Ne csüggedj! Amennyiben részt vettél a képzéseken, sikertelen nyelvvizsga esetén megismételheted az utolsó kurzust, mellyel lehetőséged van a tudás elmélyítésére.

Csoportos garancia

Amennyiben úgy érzed, hogy valamilyen okból az a csoport nem a megfelelő Számodra, úgy választhatsz másik csoportot.

Tanárgarancia

Minden tanárunk egyetemi végzettségű pedagógus, de amennyiben tanítási stílusa nem felelne meg Neked, úgy lehetőséget biztosítunk más tanárnál tovább tanulni.

Árgarancia

Az ország egyik legkedvezőbb árain tanulhatsz.

Vagyoni biztosíték garancia

A Profi Profil Nyelvstúdió Kft. 500.000.000 forintos vagyoni biztosítással rendelkezik így Önt anyagi kár sem érheti.


Szintfelmérés

Szintfelmérőnket nyugodt körülmények között töltheti ki irodánkban és akár azonnal is meg tudja az eredményét.

Tovább


Próbálja ki ingyen!

Nem biztos benne, hogy csoportos nyelvoktatáson szeretne részt venni?

Jöjjön el, nézze meg, próbálja ki és döntsön utána.

Póbálja ki